Regulamin sesji

Moje fotografie cechują się wyjątkowym i naturalnym stylem. Wierzę, że to właśnie te cechy moich zdjęć przekonały Was do skorzystania z mojej oferty. Mając powyższe na względzie, akceptując niniejszy regulamin potwierdzacie, że zapoznaliście się z moim dorobkiem i akceptujecie mój styl fotografii, percepcję kadru, obrazu, kolorystykę wykonywanej fotografii, jak również zgadzacie się na moją artystyczną interpretację fotograficzną zdjęć.

Należy też pamiętać, że na końcowy efekt zdjęć mają wpływ nie tylko humory modeli ale też warunki pogodowe podczas sesji, na które nikt z nas niestety nie ma wpływu. A jeśli sesja odbywa się w domu to warunki oświetleniowe we wnętrzu.

1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją tego regulaminu. Wszelkie spory i roszczenia będą rozpatrywane w odniesieniu do punktów tego regulaminu.

2. Rezerwacja terminu sesji następuje po wpłacie bezzwrotnego zadatku w wysokości 50 zł na moje konto (ING) 33 1050 1823 1000 0097 4013 3724.

3. Pozostałą część wynagrodzenia za sesję zdjęciową należy uiścić w dniu sesji gotówką lub przelewem do dnia wykonania sesji. Nie wysyłam plików do czasu otrzymania pełnej kwoty wynagrodzenia.

4. Chętni na sesje muszą powierzyć mi swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących informacji oraz realizacji usług.

5. W przypadku sesji plenerowych – ze względu na chorobę, deszczową pogodę lub nieprzewidziane sytuacje losowe(klienta lub fotografa) – można przenieść termin sesji na najbliższy dogodny termin dla obu stron, bez straty zadatku. Klient oświadcza, że nie będzie miał z tego powodu roszczeń prawnych i finansowych. Pochmurny dzień nie jest powodem do przełożenia sesji.

6. Sesje odbywają się w plenerze lub w Waszym domu (lifestyle). Nie wykonuję zdjęć w studio.

6. W przypadku sesji plenerowych w miejscach gdzie trzeba uiścić np. opłatę za wejście, bilet wstępu i koszt wykonywania sesji na przykład w okolicy jakiegoś pałacu ponosi Klient.

7. Na sesję zdjęciową należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia odliczany jest czas przeznaczony przeze mnie na sesję.

8. Polegając na swoim zmyśle estetycznym dokonam selekcji zdjęć, które zostaną poddane autorskiej obróbce. Otrzymacie pełną galerię obrobionych zdjęć poprzez serwis zalamo.com do 21 dni roboczych od dnia sesji. Za jego pośrednictwem wybieracie ujęcia w ilości zgodnej z wybranym pakietem. Galeria składa się ze zdjęć wyselekcjonowanych i obrobionych w programie Lightroom.

9. Galeria służy do podglądu oraz wyboru ujęć w pakiecie. Wybór ujęć należy odesłać w ciągu 10 dni od otrzymania galerii, po tym czasie wyboru dokonuje Fotograf. Po dokonaniu wyboru i ewentualnym opłaceniu dodatkowych zdjęć wysyłam Wam zdjęcia z możliwością pobrania.

10. Nie oddaję nieobrobionych zdjęć. Nie ma możliwości wykupienia nieobrobionych zdjęć. Nie udostępniam surowych plików RAW.

11. Pliki od dnia wyboru przechowuję rok. Po tym czasie je kasuję i nie ma możliwości ich odzyskania.

12. Obróbka zdjęć odbywa się na podstawie mojego autorskiego presetu. Nie retuszuję zdjęć, a więc: nie odchudzam, nie prasuję ubrań, nie ingeruję w budowę ciała itd. Dokonuję jedynie drobnych, kosmetycznych poprawek w zakresie usunięcia pojedynczych wyprysków, drobnych siniaków.

12. Wraz z przekazaniem Wam zdjęć, uzyskujecie prawo do ich wykorzystywania w celach niekomercyjnych, w tym do ich rozpowszechniania, drukowania lub powielania (licencja). Oznacza to, że bez ograniczeń możecie je udostępniać rodzinie i znajomym, kopiować i wywoływać w celu oprawienia itp.

13. Wykorzystanie zdjęć do celów komercyjnych, takich jak reklamowanie, promowanie, działania marketingowe własnych usług i opakowania jakiegokolwiek produktu, sprzedaży itp. wymaga mojej uprzedniej pisemnej zgody.

14. Nie wyrażam zgody na kadrowanie zdjęć, nakładanie filtrów na Instagramie i jakiekolwiek modyfikacje dotyczące ostatecznego wyglądu wykonanej przeze mnie fotografii – to ja posiadam prawa autorskie.

15. Z mojej strony zobowiązuję się do ochrony Waszego wizerunku poprzez nieudostępnianie zdjęć bez u Waszej wiedzy i wcześniejszej zgody do żadnych innych celów niż wskazane poniżej oraz nieudostępnianie żadnych Waszych danych osobowych innych niż imiona.

16. Możliwość pochwalenia się wykonanymi przez siebie zdjęciami stanowi ważny element w działalności każdego fotografa. Z tego względu zależy mi na tym, żebym miała możliwość umieszczenia zdjęć na swojej stronie internetowej i platformach społecznościowych, a czasem także w materiałach promocyjnych – ulotkach, albumach. Informację o zgodzie możecie podać w dniu sesji lub po obejrzeniu obrobionych zdjęć. Zgodnie z prawem, zgoda na udostępnianie wizerunku może zostać w każdej chwili cofnięta.

17. Decydując się na sesję w plenerze Klient jest świadomy, że plener to też owady, rośliny, woda, błoto, piach i td. Stosowne zabezpieczenie się np. przed kleszczami, komarami leżą po stronie Klienta. Nie może on mieć pretensji do Fotografa z powodu ukąszenia przez owada czy zadrapania.

18. Przygotowanie strojów na sesje leży po stronie Klienta. Ustalając szczegóły sesji, podpowiadam Wam również w kwestiach stylizacji.

19. Na sesje w Waszym domu należy oględnie go wysprzątać tzn. pochować wystające kable, opakowania z dużymi logo, poukładać zabawki. Ustalając szczegóły sesji, podpowiadam Wam również w tej kwestii.

Regulamin obowiązuje od dnia 15.07.2021 roku.